ชื่อ - นามสกุล :นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)
หน้าที่หลัก :นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง
ที่อยู่ :2 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
Telephone :0819484213
Email :panuwat@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง